شیمی برای زندگی
تدریس کتاب شیمی برای زندگی بروش همیاری 
جلسه ی اول: طلای سیاه اندوخته ای رو به پایان

عنوان:

- طلای سیاه اندوخته ای رو به پایان

- نفت یک سوخت فسیلی

- در عالم خیال

- بیشتر بدانید

- یادی از گذشته

---------------------

سوالات این جلسه :

آ - نقطه چینها را با کلمات مناسب پر کنید:

۱- پس از آب ، ...نفت... فراوانترین مایع در بخش های بالایی پوسته ی زمین است.

۲- زندگی جهان امروز بدونه اغراق با وجود ...نفت.... امکان پذیر است.

۳- بخش بزرگی از نیازهای روزانه ی ما انسانها ، از طریق ..سوزاندن.... نفت تامین می شود.

۴- نفت یک منبع غنی از ...مواد شیمیایی.... محسوب می شود.

۵- در کشورهای پیشرفته در حدود ..۱۳ ٪  ... از هر بشکه ی نفت برای مواردی غیر سوزاندن و در نتیجه ..۸۷٪...  باقیمانده برای سوزاندن مصرف می شود.

۶- مصرف نفت در سوزاندن موجب ایجاد .......کربن دی اکسید........ در هواکره شده که .....گاز گلخانه ای....محسوب می شود و موجب آلودگی هوا می گردد.

۷- سوخت ماده ای است که ....به آسانی....می سوزد و مقدار قابل توجهی ...انرژی.... آزاد می کند.

۸- امروزه بیش از ....۹۰٪... درصد انرژی مورد نیاز جامعه ی ما را از سوزاندن نفت تامین می شود.که در طی ....کمتر از ۴۰۰ سال.... سال پایان می پذیرد.

 

ب) برای سوالات زیر پاسخ مناسب و کوتاه بنویسید:

۱- چه موادی از نفت ساخته می شود؟ نام ببرید؟

رنگ - دارو - انواع پلاستیک - پارچه - ویتامین های ساختنی و  مواد گوناگون بسیاری می توان از نفت بدست اورد.

۲ - سوخت چیست؟

سوخت ماده ای است که به آسانی می سوزد و مقدار قابل توجهی انرژی آزاد می کند.

۳- سوختهای فسیلی را نام ببرید؟ و ذکر نمایید که چرا به این نام خوانده می شوند؟

زغال سنگ  - نفت  خام - گاز طبیعی سوخت فسیلی گویند.زیرا این مواد زا فسیل شدن اجساد و بقایای جانوران و گیاهانی بوجود آمده اند که صدها میلیون سال پیش می زیستند.

۴- آیا سوختهای فسیلی جزیی از منابع تجدید پذیر محسوب می شوند؟ علت آنرا بنویسید؟

خیر . تشکیل نفت بسیار آهسته انجام می شود بطوری که نمی توانیم آن را یک منبع تجدید پذیر به شمار آورد.

۵- آیا نفت جزء مواد تجدید پذیر است ؟چرا؟

خیر . تشکیل نفت بسیار آهسته انجام می شود بطوری که نمی توانیم آن را یک منبع تجدید پذیر به شمار آورد.

۶- چرا مصرف نفت براحتی انجام شده و به توصیه ی مندلیف توجهی نمی شود؟

فراوانی ظاهری .سهولت انبار داری و حمل و نقل .کاربرد اسان و بهای ارزان نفت موجب شده است به توصیه ی مندلیف در نسوزاندن نفت توجهی نمی شود.

پ) سوالات چهار گزینه ای زیر را پاسخ دهید:

۱- « ماده ای که به آسانی می سوزد و گرمای قابل توجهی در هنگام سوختن آزاد می کند » تعریفی مناسب تر برای کدام گزینه است ؟

۱ ) نفت خام       ۲ ) زغال سنگ      ۳ ) سوخت    ۴ ) چوب

 

۲- بیشترین انرژی مورد نیاز ما از انرژی .... تامین می شود.

۱) اتمی      ۲) خورشیدی     ۳) سوختن نفت        ۴) الکتریکی

 

۳- از یک بشکه ی نفت بطور تقریب چند درصد به عنوان سوخت به کار می رود؟

۱) ۲۳        ۲) ۳۷          ۳)۸۰                ۴)۸۷

 

۴- کدام منبع زیر در دسته ی سوخت های فسیلی نیست؟

۱) زغال سنگ      ۲) نفت خام       ۳) گاز طبیعی         ۴) زغال چوب

 

۵- نفت خام از منابع تجدید پذیر به شمار نمی رود.زیرا......

۱) بیشترین بخش آن به مصرف سوخت می رسد.

۲)شرایط تشکیل آن از بین رفته است.

۳) سرعت تشکیل آن بسیار کندتر از سرعت مصرف آن است.

۴)به علت آلودگی آب دریا ها سرعت تشکیل آن بسرعت کاهش یافته است.

 

۶- حجم نفت خام را معولا با بشکه اندازه گیری می کنند. هر بشکه .... لیتر نفت خام است.

۱)۱۵۰       ۲) ۱۵۹           ۳) ۲۰۰          ۴)  ۲۲۰

 

  

فصل چهارم (جلسه ی دوم )       

عنوان:

- پراکندگی منابع نفتی در جهان

- نفت چیست و با آن چه می کنیم

- کار کردن با طلای سیاه

- پالایش نفت خام

----------------------------------------

سوالات زیر را پاسخ دهید:

آ ) نقطه چینها را با کلمات مناسب پر کنید.

۱ ـ ...نفت....را طلای سیاه می نامند.

۲ـ منطقه های... ..اروپای غربی  و شرقی و کشورهای مشترک المنافع.... و ..... آمریکای جنوبی...... نفت خام تولیدی جهان را به میزانی بیش از آنچه که دارند مصرف می کنند.

 ۳ـ منطقه ی ...خاور میانه... بیشترین در صد مصرف نفت را نسبت به جمعیت آن دارد.

۴ - برای تقطیر نفت خام در برج تقطیر آن را تا ...۴۰۰ .... درجه ی سلسیوس گرم می کنند.

۵- گازهای به دست آمده در بالای برج تقطیر دارای ..۱...تا ..۴.. اتم کربن در مولکول هستند.

۶ ـ معمولا برج تقطیر بیش از ....۳۰ متر... ارتفاع دارد.

۷ - نفتی که از چاه بیرون آورده می شود .. نفت خام یا نفت سیاه ... نام دارد.

۸ - نفت استخراج شده از چاه نفت در پالایشگاه به .... مخلوط های ساده تر ... تفکیک می شود.

۹- بعد از جداسازی ... .ناخالصی های... نفت خام ترکیبهایی بنام .. هیدروکربن.. برجای می ماند.

۱۰ ـ  ..هیدروکربن... ترکیباتی هستند که از دو عنصر هیدروژن و کربن ساخته شده اند.

ب) برای سوالات زیر پاسخ مناسب بنویسید.

۱- طلای سیاه از چه موادی ساخته شده است؟

طلای سیاه یا نفت خام مخلوطی از صدها ترکیب مولکولی است

 ۲ - دوخصلت مهم شیمیایی ترکیبات نفت را بنویسید؟

طلای سیاه یا نفت خام مخلوطی از صدها ترکیب مولکولی است این ترکیب ها دو خصلت شیمیایی سودمند دارند : ۱ - سرشار از انرژی که هنگام سوزاندن ازاد می شود.     ۲- می توان به روش های شیمیایی به یگدیگر تبدیل کرد و مواد شیمیایی گوناگون و سودمند تری بدست اورد.

۳ - چرا نفت برای شیمی دانها بسیار هیجان انگیز و سرگرم کننده است؟

شیمیدانها کشف کردند که چگونه ملکولهای کوچک نفت را به ملکول های قول آسا تبدیل کنند و به این ترتیب مواد خام مورد نیاز برای تهیه ی انواع پلاستیک الیاف ساختنی و لاستیک را تولید کنند . شیمیدانها می دانند چگونه ملکولهای نفت را به مولکولهای تشکیل دهنده ی عطر ها مواد منفجره و داروهایی مانند آسپرین استامینوفن و کدیین تبدیل کنند و به همین دلیل نفت خام در نظر شیمیدانها جالب تر از ظاهر آن است.

۴- پالایش نفت خام چگونه صورت می گیرد؟

پس از جداکردن نمکها و اسیدها از نفت خام. هیدروکربنهای باقی مانده را پالایش می کنند. یعنی به وسیله ی تقطیر جزء بجزء به مخلوط هایی با نقطه ی جوش های تقریبا یکسان جدا می کنند.این جداسازی توسط برج تقطیر انجام گرفته و هیدروکربنها در برش های مختلف طبق دمای جوش آنها تفکیک می شوند.

۵ - در جریان تقطیر جزبجز نفت خام ابتدا چه مولکولهایی بخار می شوند؟ و بسمت کدام سوی برج تقطیر روانه می شوند ؟

ابتدا مولکولهای کوچکتر بخار می شوند و به سوی بالای ستون تقطیر می روند.

۶ - ملکولهای هیدروکربن یک برش از ستون تقطیر چه خواص مشترکی دارند؟

ودمای جوش و تعداد اتمهای کربن آنها بهم نزدیک است بنابراین کاربرد و مصارف مشابهی نیز دارند.

ملکولهای بزرگ و سنگین در برشهای پایین و مولکولهای کوچک و سبک بطرف برشهای بالای برج می روند.

۷ - در برج تقطیر جزبجز نفت خام منظور از ته مانده چیست ؟

 در پایین برج تقطیر موادی که نقطه ی جوش آن ها بیش از ۳۷۰ درجه ی سلسیوس است به گاز تبدیل نمی شوند .این مواد در فرآیند تقطیر هم چنان به صورت مایع در برج باقی می مانند . این مایع های غلیظ را که ته مانده نامیده می شوند از پایین برج تقطیر بیرون می کشند.

ته مانده مولکولهایی با بیش ۲۰ اتم کربن و شامل موم ها پارافینها قیر و ...

در واحد کراگینگ مصرف زیادی دارند

پ ) سوالات چها گزینه ای.

۱- به دلیل .... کاربرد نفت به منظور تامین انرژی از یکدیگر کاربردهای آن بیشتر است.

۱) تولید نکردن گازهای گلخانه یی

۲) فراوانی و ارزانی

۳)نیاز بیشتر انسان به انرژی

۴)تجدید پذیری

 

۲- منطقه های که می توانند صادر کننده ی نفت خام در جهان باشند کدام اند؟

۱)آسیا و اقیانوسیه

۲)خاورمیانه و آفریقا

۳)خاورمیانه و اروپای غربی

۴)آفریقا و اروپای غربی

 

۳- نفت خام را به وسیله تقطیر جزء به جزء به صورت مخلوط هایی با دماهای جوش نزدیک به یکدیگر جدا می کنند.این عمل ......نامیده می شود. 

۱) برش     ۲) پالایش        ۳) تصفیه            ۴) میعان

 

۴- در برج تقطیر نفت خام موادی را ته مانده می نامند که ....

۱)دمای جوش پایین تر از ۴۰۰ درجه سلسیوس دارند.

۲)دمای جوش بالاتر تر از ۴۰۰ درجه سلسیوس دارند.

۳)در فرآیند تقطیر تجزیه می شوند.

۴)کاربرد صنعتی چندانی ندارند.

 

۵- مواد ته مانده در برج تقطیر حداقل دارای ...... اتم کربن در مولکول می باشد و شامل موادی بنام .................. هستند.

۱)۲۰ - پارافین وموم و قیر

۲)۲۰ - پارافین و موم و آسفالت

۳)۱۸ - روغنهای روان کننده و قیر

۴)۱۸ - نفت کوره و نفت چراغ

*****************************************

پاسخ سوالات :

هرکه بامش بیش برفش بیشتر!

۱-  بترتیب :۱- خاورمیانه (بیشترین درصد)  ۲- آمریکای مرکزی و جنوبی   (تاحدودی)  

(نکته : مصرف آفریقا کمتر از سهم اندوخته ی آن است اما جمعیت آن زیاد است .بنابراین بحساب نخواهد آمد)

۲ - بترتیب : ۱ ـ آمریکای شمالی (بیشترین درصد)     ۲-  اروپای غربی    ۳- اروپای شرقی و کشورهای مشترک المنافع (تاحدودی )

( نکته : آسیا نسبت به ذخایرخود مصرف بیشتری دارد .اما جمعیت آن هم زیاد است اما کشودهای دیگر جمعیت کم منابع کم و مصرف زیادی دارند )

۳ - بترتیب :۱- خاورمیانه (بیشترین درصد)  ۲- آمریکای مرکزی و جنوبی   (تاحدودی)  

      

 برخی نکات مهم

۱- (LPG  ( Liguified petrolum Gas می باشد.به معنای نفت گاز مایع شده یا گاز مایع

2-در جریان تقطیر ابتدا مولکولهای سبک که دمای جوش کمتری دارند بخار شده و به سوی بالای ستون تقطیر می روند چون دمای جوش آن ها کم تر است.

3- در جریان تقطیر ابتدا مولکولهای سبک که دمای جوش کمتری دارند بخار شده و به سوی بالای ستون تقطیر می روند چون دمای جوش آن ها کم تر است.و انرژی کافی برای بالا رفتن دارند(تا دمای 400 درجه سلسیوس گرم شده اند )

برخی گاز باقی می مانند و برخی مایع شده و برخی بحالت مایعی غلیظ در ته برج باقی می مانندچون دمای جوش بالای دارند و دمای 400 درجه سلسیوس گرم شدهن آنها را به بخار یا مایعی روان تبدیل نمی کند.

4- هرچه مولکولها به برش های بالاتر می روند کم کم انرژی خود را از دست داده و دمای آنها کمتر می شود و سرد می گردند.تا زمانیکه در یک برش باقیمانده و بالاتر نمی روند.

[ دوشنبه ۱۳۸۷/۰۱/۲۶ ] [ 10 ] [ نقشبندی ]
.: Weblog Themes By themzha :.

درباره وبلاگ

در این وبلاگ سعی شده است مطالب درسی در قالب سوالات بیان شده و نکات درسی همراه با تصاویر متحرک آورده شود.
امیدوارم دانش آوزان عزیز بتوانند بهره مند شوند


**************

لطفاُ مطالب مفید خود را جهت درج در وبلاگ (با نام شما) در قسمت نظرات و یا به ایمیل chem.dabir@yahoo.com ارسال نمایید

**************
امکانات وب

Powered by WebGozar

******

Powered by WebGozar